Vítejte na našich stránkách Sdružení Společně Bezpečně.

Dovolte nám, nabídnout Vám služby v oblasti BOZP a PO - služby zkušených odborníků, jejichž získané zkušenosti, metody a postupy jsou osvědčeny více jak 15-ti letou praxí.

Vždy najdeme optimální řešení pro Vaši společnost!

Naše firma se specializuje na poskytování komplexních služeb, které se týkají bezpečnosti práce a požární ochrany. Od poradenského servisu přes provádění školení, vypracování dokumentací, účasti při jednáních a kontrolách státního odborného dozoru až po servis a dodávky hasicích přístrojů, požárně bezpečnostních zařízení, zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb, provádění potřebných revizí a ostatní specializované služby v těchto oblastech.

Na všechny prováděné činnosti máme požadované odbornosti, oprávnění a platná živnostenská oprávnění.

Motto: "Neber bezpečnost jako nutné zlo, tady jde o zdraví a život."